Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej