Dyrektor

Tadeusz Łazowski

 

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Andrzej Hałajko

 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-technicznych

...................

 

p.o. Główny Księgowy

Eugenia Zalewska