Dyrektor

Tadeusz Łazowski

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Sebastian Wójcik

 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-technicznych

Artur Kozioł

 

p.o. Główny Księgowy

Eugenia Zalewska