P.o. Dyrektor

Artur Kozioł

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Sebastian Wójcik

 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-technicznych

Tadeusz Łazowski

 

Główny Księgowy

Agnieszka Górnikowska