Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

 


Wydawanie opinii na temat zabezpieczenia medycznego imprez*

 

W celu uzyskania  opinii o niezbędnej ilości sił i  środków  do zabezpieczenia medycznego imprezy, niezbędnej do uzyskania zezwolenia na organizację imprezy, należy złożyć do Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej wniosek na formularzu załączonym poniżej.

do pobrania: formularz

 

W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 października 2017 roku Nr SOR.450.6.13.2017.TM   Stacja Pogotowia Ratunkowego  SP ZOZ  w Białej Podlaskiej z dniem 1 listopada 2017r. zaprzestaje pobierania opłat za opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem  telefonu 83 343 40 68