SZANOWNI PAŃSTWO

Zwracamy się do Państwa z prośbą o szczere wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest poznanie opinii na temat świadczonych usług medycznych przez

Stację Ratownictwa Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej
Filię Stacji Pogotowia Ratunkowego w Parczewie , Radzyniu Podlaskim, Punkty Wyjazdowe w Komarówce Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu, Wisznicach, Piszczacu

Niniejsza ankieta jest anonimowa, a Państwa uwagi będą cennymi wskazówkami, które zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian poprawiających jakość naszych świadczeń zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Badanie polega na dokonaniu oceny w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo złą - niezadowolenie, a 5 - ocenę bardzo dobrą - wysokie zadowolenie. Prosimy o postawienie znaku X w rubryce odpowiadającej ocenie jaką Państwo wystawicie w danym pytaniu.


 1. Prosimy o podkreślenie rodzaju usługi, z jakiej Pan/Pani skorzystała:
  Ratownictwo Medyczne
  Transport Sanitarny
  Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska (wyjazdowa)
  Zabezpieczenie Imprez Masowych
  inna (proszę wpisać jaka?):


 2. Proszę ocenić kontakt z lekarzem lub pielęgniarką podczas wizyty w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej


 3.   12345
  1.Sposób zebrania wywiadu przez dyspozytora przyjmującego zlecenie
  2.Czas oczekiwania na przyjazd karetki
  3.Uprzejmość personelu
  4.Przekazanie informacji o stanie zdrowia i dalszym trybie postępowania
  5.Środek transportu (karetkę i wyposażenie medyczne)
  6.Czy uzyskana pomoc była zgodna z Państwa oczekiwaniami?
  7.Proszę ocenić wizerunek Stacji Pogotowia Ratunkowego


  8. Czy w przypadku wykonywania usługi odpłatnej personel udzielił Panu/i zadowalającej informacji na temat kosztów wykonania tej usługi? Jeśli nie, to czego zabrakło?


  9. Co Pana/i zdaniem należy poprawić, aby był/a Pan/i bardziej zadowolony/a ze świadczonych przez Stację usług?


  Dziękujemy za poświęcenie swojego czasu na wypełnienie tej ankiety