Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

 

Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Parczewie

21-200 Parczew ul. Szpitalna 3

tel. (0-83) 354-27-48, tel/fax (0-83) 354-20-99 

 

Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radzyniu Podlaskim

21-300 Radzyń Podlaski ul. Wisznicka 109

tel/fax (0-83) 352-84-61 

 

Punkt Wyjazdowy Zespołów Ratownictwa MedycznegoKomarówka Podlaska

21-311 Komarówka Podlaska ul. Staszica 57

tel. (0-83) 353-51-75   

 

Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Biała Podlaska

Dział Organizacji Świadczeń Medycznych

21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 20

tel. (83)343-40-68, 343-47-35  fax.(83)344-37-06 

 

Punkt wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Międzyrzec Podlaski

21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Brzeska 29

tel. (0-83) 371-79-99   

 

Punkt Wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Wisznice

21-580 Wisznice ul. Nowa 16

tel. (0-83) 378-20-99    

 

Punkt Wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Terespol

21-550 Terespol ul. Sienkiewicza 18

tel. (0-83) 375-26-99    

 

Punkt Wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Piszczac

21-530 Piszczac ul. Spółdzielcza 4

tel. (0-83) 377-70-37