Parking wydaje depozyty:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 14:00

w piątek ........................................................  9:00 - 17:00

W soboty, niedziele i święta depozyty nie są wydawane.