Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

 TRANSPORT MEDYCZNY

 

Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy  na terenie kraju jak i za granicą usługi w zakresie transportu medycznego. Stacja wyposażona jest w nowoczesne karetki wraz ze specjalistycznym sprzętem oraz  wykwalifikowanym personelem medycznym, który dba o bezpieczeństwo pacjenta podczas transportu.

 

Oferujemy:

Transport sanitarny POZ (bezpłatny) – na podstawie skierowania, realizowane przez Stację Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej  w ramach umowy z NFZ.

Transport komercyjny (płatny) – przewóz pacjenta pomiędzy dowolnymi lokalizacjami (np. z domu na badania, pomiędzy placówkami medycznymi, dłuższe/dalsze transporty).

 

 

Transport sanitarny POZ

 

Transport sanitarny odbywa się  od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8.00 a 18.00  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy do wyznaczonego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie.

 

Ubezpieczonemu na podstawie zlecenia lekarza POZ przysługują bezpłatne przejazdy środkiem transportu sanitarnego w przypadkach:

1)  konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym, 

2)  przewozów wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

 

Ubezpieczonemu z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków

transportu publicznego na zlecenie lekarza POZ przysługuje bezpłatny transport do wyznaczonego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

 

Transport sanitarny w POZ jest realizowany przez Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 20 i Filię Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radzyniu Podlaskim ul. Wisznicka 109.

Kontakt: 83 343 81 54

w godz. 8:00- 18:00

 

 

Transport komercyjny

 

Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej świadczy również odpłatne usługi transportu sanitarnego zarówno na terenie powiatów bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego jak i w dowolnym wskazanym miejscu na terenie kraju lub poza granicami.

 

UWAGA ! Koszt transportu ustalany jest indywidualnie na podstawie danych podanych przez zleceniodawcę.

 

W celu zamówienia i wyceny usługi transportu sanitarnego prosimy o przygotowanie:

  1. daty przewozu,
  2. adresu odbioru pacjenta i miejsca docelowego,
  3. określenie stanu pacjenta i pozycji transportu,
  4. informacji dotyczących istotnych wymogów transportowych np. podanie tlenu, monitorowanie czynności serca.

 

Kontakt: 83 343 40 68

w godz. 7:30-15:00 od poniedziałku do piątku