Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska, 26 lutego 2019 r.

NZP.98/2019

 

 


Informacja o zamknięciu postępowania

 

 

 

dotyczy: postępowania o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn. „Sprzedaż i dostawa wideolaryngoskopów”, [Znak sprawy: NZP.98/2019].


             Zgodnie z p. 37 Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.02.2019 r., Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej zawiadamia, iż prowadzone postępowanie oznaczone nr sprawy: NZP.98/2019 i nazwą „Sprzedaż i dostawa wideolaryngoskopów”, zostało zamknięte bez wybierania którejkolwiek z ofert.