Biała Podlaska, 04.02.2020

 

 

Sprzedaż i dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości i higieny.

(znak Sprawy NZP.65/2020)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Załączniki:

1. Załącznik nr. 1

2. Załącznik nr. 2

3. Załącznik nr. 3

4. Załącznik nr. 4