Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

obrazek telefonu999

lub

112

Numery telefonów.

 • Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer 999 lub 112.
 • Numer 999 – numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego.
 • Dzwoniąc pod numer 999 połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny.
 • Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.
 • Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
 • Operator numeru 112 po dokonaniu oceny sytuacji informuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe.  Może także połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym. 

Rozmowa z dyspozytorem medycznym.  Jakie pytania  zada dyspozytor?

 • Miejsce zdarzenia, dokładny adres: pełna nazwa miejscowości, ulica, numer domu,  gmina, powiat, województwo (nazwy miejscowości powtarzają się).
 • Co się stało? Ile osób poszkodowanych?
 • Jaki jest stan osób/osoby poszkodowanej? ( czy się rusza? Czy oddycha? )
 • Imię, nazwisko, orientacyjny wiek osoby poszkodowanej.
 • Imię, nazwisko osoby wzywającej,
 • Numer telefonu. Numer ten zostanie przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Kontakt zespołu ratownictwa medycznego z wzywającym może ułatwić znalezienie adresu lub najkrótszej drogi dojazdu.
 • Jak dojechać? Miejsca charakterystyczne (szkoła, kościół, kapliczka itp.). Czy będzie ktoś czekał na karetkę? 

UWAGA!

Wzywając karetkę pogotowia zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora. Odpowiadaj na pytania dyspozytora. Stosuj się do jego poleceń. Nie rozłączaj się do czasu wyraźnego polecenia dyspozytora. Nie odkładaj pierwszy słuchawki.

Połączenia na numery alarmowe są bezpłatne – czas zbierania wywiadu przez dyspozytora nie generuje kosztów dla zgłaszającego.

Staraj się nie korzystać z telefonu , z którego dokonano zgłoszenia. Do chwili przyjazdu karetki jest to jedyna możliwość kontaktu.  Dyspozytor lub zespół ratownictwa medycznego może próbować  skontaktować się celem uzyskania dodatkowych informacji.

Nie każde zgłoszenie kwalifikuje się do wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Dyspozytor medyczny może odmówić wysłania karetki podając przyczynę odmowy oraz sposób dalszego postępowania. 

Kiedy wzywać Pogotowie ratunkowe


Wezwanie Pogotowia Ratunkowego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

 

Przykładowe stany wymagające wezwania zespołu ratownictwa medycznego

 •  Utrata przytomności
 • Zaburzenia świadomości
 • Drgawki
 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nasilona duszność
 • Nagły ostry ból brzucha
 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Masywny krwotok z dróg rodnych
 • Gwałtownie postępujący poród
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • Rozległe oparzenia
 • Udar cieplny
 • Wyziębienie organizmu
 • Porażenie prądem
 • Podtopienie lub utoniecie
 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • Próba samobójcza
 • Upadek z dużej wysokości
 • Rozległa rana, będąca efektem urazu
 • Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się