SZANOWNI PAŃSTWO

Zwracamy się do Państwa z prośbą o szczere wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest poznanie opinii na temat świadczonych usług medycznych przez

Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej

Niniejsza ankieta jest anonimowa, a Państwa uwagi będą cennymi wskazówkami, które zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian poprawiających jakość naszych świadczeń zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Badanie polega na dokonaniu oceny w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo złą - niezadowolenie, a 5 - ocenę bardzo dobrą - wysokie zadowolenie. Prosimy o postawienie znaku X w rubryce odpowiadającej ocenie jaką Państwo wystawicie w danym pytaniu.


 1. Prosimy o podkreślenie rodzaju usługi, z jakiej Pan/Pani skorzystała:
  Nocna i świąteczna opieka lekarska
  Nocna i świąteczna opieka pielęgniarska
  inna (proszę wpisać jaka?):


 2. Proszę ocenić kontakt z lekarzem lub pielęgniarką podczas wizyty w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej


 3.   12345
  1.Czas oczekiwania na przyjęcie
  2.Uprzejmość personelu
  3.Sposób zebrania wywiadu dotyczącego stanu zdrowia
  4.Przekazanie informacji o stanie zdrowia i dalszym trybie postępowania
  5.Miejsce udzielania świadczenia (zaplecze lokalowe i sprzęt medyczny)
  6.Czy uzyskana pomoc była zgodna z Państwa oczekiwaniami?
  7.Proszę ocenić wizerunek Stacji Pogotowia Ratunkowego


  8. Czy w przypadku wykonywania usługi odpłatnej personel ZRM udzielił Panu/i zadowalającej informacji na temat kosztów wykonania tej usługi? Jeśli nie, to czego zabrakło?


  9. Co Pana/i zdaniem należy poprawić, aby był/a Pan/i bardziej zadowolony/a ze świadczonych przez ZRM usług?


  Dziękujemy za poświęcenie swojego czasu na wypełnienie tej ankiety